Dívčí kámen

Romantická zřícenina hradu nad řekou Vltavou.

do 25 minut od Holašovic
chráněná krajinná oblast
Křemžský potok

Procházka turistickým rájem...

Nádherná zřícenina Dívčí Kámen se nachází na vysoké skále v krásné přírodě nad soutokem Křemžského potoka a řeky Vltavy, mezi městy České Budějovice a Český Krumlov. Oblast kolem hradu je velmi bohatá na botanickou i zoologickou rozmanitost. Díky spojení skalního útvaru a meandrujících vodních toků byla vyhlášena přírodní rezervací, která je zároveň součástí CHKO Blanský les.

Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice. Těsná blízkost keltského oppida, které se významem a velikostí řadí k evropským unikátům, navíc zvyšuje jeho historickou hodnotu. Založen byl rodem Rožmberků v roce 1349 a týmž rodem opuštěn v roce 1506. Po 500 letech od opuštění rodem svých zakladatelů přešel do vlastnictví obce Křemže. V prostorách hradu se pravidelně konají koncerty, historická, šermířská a divadelní vystoupení, středověké trhy, přednášky a výstavy.

Dívčí Kámen je dostupný po žluté značce z Holubova (asi 3 km) nebo po červené turistické značce ze Zlaté Koruny (asi 5 km), z Boršova nad Vltavou (asi 14 km) nebo od železniční zastávky Třísov (asi 1,5 km). Cestou z Třísova je zřícenina při pohledu z vrchu dobře vidět v celé své mohutnosti.

Z Holašovic okolo hradu Dívčí Kámen