Koloniál

Zastavte se pro malé potěšení...

U nás si nakoupíte...

Sousední chalupa vedle kovárny sloužila jako obydlí kováře a byla přestavěna podle projektu z roku 1885, který zahrnoval výstavbu přední obytné části. Nevyhovující do té doby byl zejména tradiční vytápěcí systém s černou kuchyní. V navrženém uspořádání je již tahový komín a nové univerzální těleso pro vaření i vytápění - sporák, umístěný ve světnici. Budova má trojúhelníkový štít s charakteristickou štukovou výzdobou - obloučkovým lemem, ozdobnými páskovými lemy u oken, mezi dvojicí oken byl proveden záznam letopočtu a iniciály WP v obvyklém motivu vavřínového věnce.

Tento objekt byl poznamenán výraznou novodobou přestavbou pro funkci prodejny a  jejího zázemí a došlo k odstranění vnitřního členění mladší přední části budovy. Ještě výrazněji se změnila starší užší část, která má dnes stejnou šířku a plynule navazující střechu. Zároveň byla zjednodušena a sjednocena do nejjednoduššího tvaru i římsa, která do té doby měla vpředu stupňovitý tvar, tvořený předstupujícími vrstvami cihel.

Aktuálně slouží tato budova jako místní koloniál. Nabízí široký sortiment zboží od běžného a sladkého pečiva, přes drobnou drogerii až po upomínkové a turistické předměty. V budově koloniálu jsou vám rovněž k dispozici veřejné toalety za poplatek.