Zaniklá pastouška

Historie, která zanechala své stopy na návsi.

Jako pastouška se označovalo obecní stavení, které původně sloužilo jako příbytek obecních pastýřů a sluhů. Archivně jsou tyto objekty doloženy již od 14. století. Po zániku společné pastvy dobytka, koncem 19. a počátkem 20. století, byly pastoušky využívány pro bydlení chudých nebo sirotků. Jednalo se zpravidla o přízemní roubené budovy nebo zděné stavby, vnější i vnitřní úpravou podobné příbytkům domkářů. Stávaly na návsi nebo na konci vesnice.

V Holašovicích byl objekt již zaniklé obecní pastoušky situován v jižní části návsi. Původ objektu je pravděpodobně velmi starý, již tereziánský katastr uvádí existenci nejméně tří obecních domků. Součástí pastoušky byla před jižním čelem zahrádka.

Budova pastoušky byla zbořena někdy kolem poloviny 20. století. Poslední stav, již opuštěného objektu, je zachycen na pohlednici z 1. poloviny 20. století. Vidíme tu větší část jižního štítového průčelí se dvěma okny a sedlovou střechou. Jednoduchý štít je vybaven štukovým lemem a obsahuje celkem čtyři otvory - dveře v trámové zárubni pro podávání sena, po stranách dva otvory tvaru ležatých obdélníků a nahoře kruhový otvor. Podle charakteru štítu proběhla poslední přestavba ve 2. polovině 19. století.


Zajímá vás historie Holašovic podrobněji?