Hasičská zbrojnice

Objevte historii a odvahu, kterou symbolizuje zbrojnice holašovických hasičů.

Jedná se o novostavbu se zastavěnou plochou 161 m2, obestavěný prostor činí 1130 m. Architektonicky je objekt navržen jako klasické jednopodlažní stavení se sedlovou střechou, tak, aby respektoval požadavky územního plánu o nově navržených hmotách, výšce objektů a orientaci štítů a střech. Jedná se o objekt půdorysného uspořádání do "L", v 1. patře jsou navrženy hasičská zbrojnice, garáž a sklad a podkroví by mělo sloužit jako školící místnost se zázemím pro dobrovolné hasiče obce Holašovice i Jankov. Je zohledněna různá potřebná výška místností v 1. patře a vytvořeny dvě výškové úrovně podkroví, které mohou být využity např. i jako „pódium a hlediště“.

Protože výstavba nové budovy hasičské zbrojnice byla spojena s obnovením provozu kovářského řemesla v kovárně na návsi, byl návrh tuto návaznost využít a zviditelnit a proto jsou na objektu navrženy kované prvky jako doplňky dřevěné zvoničky, okapní systém, systém zavěšených posuvných vrat s kovanými doplňky, lemování zastřešení vstupní části, nápis na fasádě atd. To je jeden z použitých materiálů, i další jsou v místě tradiční - cihelné pohledové zdivo, omítané zdivo s použitím tradičních technologií, střešní krytina pálená, okna i střešní dřevěná, stejně jako vrata a masivní dřevěná zvonička.

Barevně je objekt také tradiční, světlá omítka, cihelný obklad, pálená krytina, světlé přírodní dřevo a černé kované prvky. Jelikož celý návrh objektu, jeho hmoty, materiálového i tvarového řešení je tradiční a koresponduje s historickým prostředím, jsou navrženy detaily (jako např. zvonička, podlouhlá vysoká okna v podkroví, úzká okna do garáží a skladových prostor, netradiční okapní systém bez velkých přesahů střech) v moderním duchu tak, aby bylo patrné, že se jedná o novostavbu, která si "nehraje" na historickou budovu, ale toto unikátní prostředí a objekty kolem sebe respektuje a ctí.

Provozně je objekt rozdělen na technické 1. podlaží a „společenské“ podkroví. Toto rozdělení je patrné i zvenku, vjezdy do hasičské zbrojnice, garáže i skladu jsou od příjezdové komunikace z jihu a vstup do podkroví je od hlavní silnice, od východu. Před objektem je navržena zpevněná plocha (např. prosívka) v návaznosti na volné zatravněné prostranství směrem k ZD, kde probíhají různé akce, např. cvičení hasičů, hasičské závody apod.

Budova byla oceněna Zlatou cihlou v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkovy v kategorii C (nové venkovské stavby) v rámci soutěže Vesnice roku 2017.