Selské slavnosti

Když historie a lidová řemesla ožijí...

Jedinečná akce pod širým nebem

Selské slavnosti Holašovice jsou fenoménem tradiční lidové slavnosti, která je zasazena do prostředí nádherné a rozlehlé holašovické návsi a je pořádána v duchu „staročeského lidového venkovského jarmarku“ s ukázkami tradičních i netradičních lidových řemesel nejen z celé České republiky, ale též ze Slovenska, Maďarska či Rakouska a těší se velkému zájmu návštěvníků. Vyhledávané je zejména autentické předvádění původních řemesel a technik, které v dnešní, kybernetické době vytváří velmi působivou podívanou na zručnost a cit pro tradiční lidovou výrobu, tvorbu a um, což se mnohdy váže k časům dávno zapomenutým. Předvádění jednotlivých výrob je prováděno řemeslníky v lidových oděvech a stáncích. Návštěvníci mají zároveň i jedinečnou možnost si řadu řemesel sami vyzkoušet. Zpravidla se třídenní akcí se pojí programově velice bohatý a velkolepý kulturní program na dvou velkých podiích, který je organizován v lidovém duchu a návštěvník může živě vidět a slyšet opravdové legendy různých žánrů svého oboru. Páteční program je většinou věnován více dechovce, sobotní a nedělní program je protkaný více folklorem, folkem, bluegrass žánrem či country vystoupeními. Program v jarmarečním duchu probíhá i v návesním prostoru na promenádě mezi stánky. Návštěvníci jarmarku tak mají jedinečnou možnost porovnat rozdílnosti kultur a seznámit se s lidovými zvyky a obyčeji jednotlivých koutů naší země a se zahraničím. Selské slavnosti v Holašovicích se právem zařadily mezi nejkrásnější a nejvýznamnější folklorní festivaly v České republice s mezinárodní účastí. V programu nechybí vyhodnocení nejlepšího jihočeského koláče a buchty „holašovické buchtobraní a koláčobraní“. Na rozlehlé návsi jsou k dispozici dobový dřevěný ručně i elektricky poháněný dětský kolotoč a dětské dílny a i velmi populární a oblíbený dětský koutek, kde si děti mohou hrát tak, jak si hráli jejich rodiče či prarodiče.

Každoročně jezdí do Holašovic z Českých Budějovic a zpět po dvou trasách (Branišov, Litvínovice) autobusová kyvadlová doprava dle jízdních řádů.

Každý, kdo v době konání Selských slavností do Holašovic zavítá, si jistě z bohaté skladby programu vybere a z akce si odnese nezapomenutelný zážitek.

Dodatečné informace pro návštěvníky

Dodatečné informace pro stánkaře

Upozornění pro návštěvníky


Program 25. ročníku Selských slavností a cena vstupného


Prohlédněte si video ze Selských slavností


Jak vypadal minulý ročník Selských slavností?


Zajímají vás další ročníky Selských slavností? Prohlédněte si naši fotogalerii.