Rekonstrukce kaple Sv. Jana Nepomuckého

Restaurátorské práce přivedly dominantu návse zpět k životu!

Jak se zrodila jedna z dominant návse?

Image

Kapli svatého Jana Nepomuckého nechali vystavět bratři Bartoloměj a Josef Pimiskornové1 v roce 1744 (Rodáci z Holašovic - bratři Bartoloměj (*1685) a Josef (*1691) se narodili v rodině Veita Pimiskorna, učitele v Čakově a jeho ženy Agnes). Rok založení kaple se jmény obou donátorů se dochoval v krátkém textu na kamenné desce, přizděné k zadní stěně při podlaze vlevo od oltářní menzy. Překlad německého textu: Roku 1744 nechali tuto [kapli] postavit P. Bartoloměj profes ve Vyšším Brodě a Josef měšťanský obchodník s pivem královského Nového Města Pražského, oba synové Víta Pimiskorna a Anežky jeho manželky v Pánkově domě. Kapli nechali oba bratři postavit na své náklady a opatřili pro ni i oltářní obraz zasvěcený Svaté Rodině. Ve spodní části obrazu jsou vyobrazeny klečící postavy obou donátorů (bratři Bartoloměj a Josef) s iniciály a datací (IPK. A:1755. PBPK.). Do věžičky kaple – čtyřboké lucerny zastřešené strmou jehlancovou střechou, nechali pověsit malý zvon. Kaple prošla během let věšími či menšími opravami a rekosntukcemi, kdy ta nejrozsáhlejší je datována na r. 2020, kdy exteriér a interiér kaple prošel komplexní citlivou rekonstukcí pod vedením zkušeného restaurátorského týmu.

Podívejte se na jedinečnou dokumentaci resturátorské práce...

Výmalba interiéru kaple

Plochy stěn jsou vymalony bílou barvou. Plastické prvky (jednoduchá plastická římsa oddělující klenební náběhy, štukové stylizované lístky na hřebínkách klenby a plastický štukorám kolem oltářního klenku) jsou natřeny okrovou, zelenou, modrou a tmavě bordovou barvou. Soklová část je bílá bez barevného členění.

Pro rekonstrukci stěn a klenby v interiéru kaple byla pracovníky NP vybrána varianta dle restaurátorského návrhu – provedení rekonstrukce stávajícího stavu, který z větší části vychází ze starší barevnosti kaple a kteje potvrzena průzkumem. Barevnost by se měla více přiblížit nálezům z průzkumu a t provedena citlivě. Současná barevnost působí těžce až čovitě. Tmavá bordová barevnost neodpovídá nálezům. Ponechat stávající omítku z konce 90. let, zatmelit stopy po sondách a další defekty jemným vápenm štukem, spodní části stěn (cca do šky 1m) opatřit nomi omítkami. Provést novou malířskou výzdobu podle nálezů z průzkumu. Barevné řešení plastických prvků a malby provést citlivě (ne jenom přetřít).

Image-3

Prohlédněte si stav kaple svatého Jana Nepomuckého před a po zásahu restaurátorů

Dřevěná socha svatého Jana Nepomuckého

Socha světce stojí na zděné oltářní menze před oltářním obrazem Svaté Rodiny. SvatýJan Nepomucký je patronem kaple. Podoba světce – většina soch a obrazů obměňuje typ, který podle Rauchmillerova modelu vytvořil v roce 1683 pro Pražský kamenný most Jan Brokoff. Kněz v rochetě a biretem se svatozáří s pěti hvězdami kolem hlavy držící v náručí krucifix a palmovou ratolest.

Image-1

Malá dřevěná socha svatého Jana Nepomuckého

Malá dřevěná polychromovaná socha svatého Jana Nepomuckého – patrona návesní kaple, stojí v půlkruhové nice venkovního štítu.

Image-2

Kamenná deska s německým textem připomínající založení kaple

Kamenná deska s německým textem připomínající založení kaple v roce 1744 se jmény obou Holašovických donátorů (Bartoloměj a Josef Pimiskornové) je autentickou součástí kaple již od jejího založení. Deska je přizděná k zadní stěně kaple při podlaze vlevo od oltářní menzy.

Opis písma z desky:

Anno 1744: haben Diese

marter bauen lassen P: Bart

holomaei Prof: in hochenfurth:

und ioseph burge: bier ver

läge: in der könige: nej stadt

Prag bede söhn des Veits

Pimiskohrn und Agnes

Sein hausfrau in dem

Banckischen haus:.

Image-4

Hledáte další informace o památkách v Holašovicích? Mrkněte se na naše další tipy.