Tisková zpráva - Selské slavnosti 2024

Sdělení pro média

25. Selské slavnosti Holašovice

19. – 21. 7. 2024

Selské slavnosti letos oslaví čtvrtstoletí …

Je to nádherné a úctyhodné jubileum, které letos tato akce oslaví. 25 let pořádání a konání Selských slavností je v místních podmínkách skvělá vizitka a počin. Je to zároveň závazek, výzva a poslání tuto tradici udržovat a rozvíjet. Pokud se jednou tradice přeruší, je velice složité ji znovu obnovit, což nám ukazuje mnoho i nedávných zkušeností a příkladů.  Za ty roky se ze Selských slavností stala krásná velkolepá akce, přesahující regionální perimetr, jejíž organizace opravdu dozrála do své současné podoby, která vychází ze zkušeností pořadatelů a jejich systematické práce citlivým zapracováváním podnětů a připomínek stánkařů, účinkujících, ale i samotných návštěvníků. Dnešní pořadatelský koncept je pestrou kulturní přehlídkou toho, co ještě v současnosti může tradiční lidová kultura nabídnout, a to doslova v celé své kráse a s odkazem na historii. Ano, je to díky jedinečné dispozici osady Holašovice jako takové, historické holašovické návsi lemované barokními štíty a především samotnými lidmi a nadšenci, kteří se za ty roky na jejím pořádání aktivně podílejí. Předchozí dva roky ukázaly, že nebude jednoduché se dostat s návštěvností na tzv. předcovidová čísla, ale ani to neubírá této akci na své výjimečnosti a kráse. Pojďme si i letošní jubilejní ročník společně užít tak, aby pořadatelům vlil do žil optimismus a chuť organizovat ročníky další, protože Selské slavnosti jsou zkrátka jedinečné a patří právě jen do Holašovic.

Jedná se o tradiční lidovou slavnost, která je zasazena do prostředí nádherné a rozlehlé holašovické návsi a je pořádána v duchu „staročeského lidového venkovského jarmarku“ s ukázkami tradičních i netradičních lidových řemesel, nejen z celé České republiky, ale též ze Slovenska, Maďarska a Rakouska a těší se velkému zájmu návštěvníků. Vyhledávané je zejména autentické předvádění původních řemesel a technik. Zvláště v dnešní digitální době vytváří velmi působivou podívanou na zručnost a cit pro tradiční lidovou výrobu, tvorbu a um, což se mnohdy váže k časům dávno zapomenutým. Pro lepší atraktivitu a autenticitu jsou jednotlivé druhy výroby předváděny řemeslníky v lidových oděvech. Návštěvníci mají zároveň i jedinečnou možnost si řadu řemesel sami vyzkoušet. Na holašovické návsi budou opět připraveny i řemeslné tvůrčí dílny, které zabaví děti i rodiče. K dispozici bude letos rozšířený a velmi oblíbený dětský koutek „Hrajeme si s Kooperativou“, kde si děti mohou vyzkoušet, jak si hráli jejich rodiče či prarodiče.

Záštitu nad Selskými slavnostmi převzal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Svou návštěvou je poctí řada osob veřejného i kulturního života. 

Letošní, jubilejní ročník byl opět programově pojat velkolepě a ve velice bohatém kulturním programu v lidovém duchu bude návštěvník moci živě vidět a slyšet opravdové TOP kapely a další umělecká tělesa. Páteční, sobotní a nedělní program je vhodně protkaný dechovkou, folklorem, folkem a country vystoupeními. 

Návštěvníci jarmarku tak mají jedinečnou možnost porovnat rozdílnosti kultur a seznámit se s lidovými zvyky a obyčeji jednotlivých koutů naší země i se zahraničím. Selské slavnosti v Holašovicích se právem zařadily mezi nejkrásnější a nejvýznamnější folklorní festivaly v České republice s mezinárodní účastí.

V programu nebude chybět vyhodnocení soutěže o nejlepší jihočeskou buchtu a koláč „holašovické buchtobraní a koláčobraní“. Na návsi budou k dispozici ručně poháněné dobové dřevěné dětské kolotoče, rybolov, nebo divadelní představení pro děti.

Tak jako každoročně, bude jezdit do Holašovic z Českých Budějovic a zpět po dvou trasách (Branišov, Litvínovice) autobusová kyvadlová doprava dle jízdních řádů, které najdete společně s dalšími velmi důležitými informacemi na našich webových stránkách: https://www.holasovice.eu/aktuality/selske-slavnosti

Každý, kdo v době konání Selských slavností do Holašovic zavítá, si jistě z bohaté skladby programu vybere a z akce si odnese nezapomenutelný zážitek.

  • Celodenní dospělá vstupenka - 250,- Kč

  • Celodenní vstupné senioři od 65 let věku po předložení dokladu totožnosti - 200,- Kč 

  • Celodenní rodinné vstupné (rodina 2x dospělí a 2x děti od 6ti do 14ti let věku) - 500,- Kč

  • Zlevněné vstupné pro ZTP a děti od 6ti do 14ti let věku - 100,- Kč

  • Děti do 6ti let a (ZTP/P) - ZDARMA

Pozn. doprovod vozíčkáře (ZTP/P) platí zlevněné vstupné 

Vstupné je celodenní a platí pro pohyb v prostoru návsi. Vstupenka je nepřenosná a po opuštění návsi vstupenka pozbývá platnosti. Opakovaný vstup v tomtéž dni je možný pouze s vrácenkou, která je k dispozici na vyžádání u pořadatele na všech vstupech.

Přijďte si společně s námi užít krásné letní dny v jižních Čechách v nádherném prostředí Holašovic protkaném skvělou kulturou a společenským folklorem.

Srdečné pozvání všem!