Malebné Netolice

Kouzelné městečko kousek od zámku Kratochvíle

nedaleko zámku Kratochvíle
do 20 minut od Holašovic
Archeopark

Procházka jedním z nejstarších měst ČR

Netolice leží necelých 20 km severozápadně od Holašovic. Jsou jedním z nejstarších měst v Čechách a osídlení této oblasti se datuje do doby bronzové. První písemná zmínka pochází z Kosmovo kroniky, která zmiňuje panství Netolice již v roce 981. Historické jádro města je od roku 1994 památkovou zónou. V bezprostřední blízkosti Netolic nalezneme renesanční vodní zámek Kratochvíle, s krásnou bylinkovou zahradou a kostelem Narození Panny Marie. Necelých 10 km severně od Netolic se nachází poutní místo Lomec s kostelem Jména Panny Marie, které je jednou z nejvýznamnějších barokních poutních areálů v jižních Čechách.

Z Holašovic do Netolic se dostaneme přes obce Záboří, Dobčíce, Horní Chrášťany, Lhenice a Hrbov nebo přes Záboří, Strýčice, Radošovice a Němčice. Cesta trvá zhruba 20 min.

Netolice jsou, jak již bylo řečeno, jedním z nejstarších měst v celých Čechách. Důkazem osídlení této oblasti jsou archeologické nálezy mohyl a pohřebišť. Slované se na Netolicku usídlili již v 8. století a jsou tak jedním z prvních kmenů usazených na území Čech. Díky strategické poloze na křižovatce důležitých obchodních cest se hradiště Na Jánu stalo významným obchodním a správním střediskem oblasti. Po založení kláštera ve Zlaté koruně ve 13. století se staly jeho součástí a jižně od osady bylo založeno nové město.

Netolice byly tradičně známé chovem koní, trhy, rybníkářství a chlebem. Byl zde založený první pekařský cech v Čechách a to již v roce 1388.

Doporučená prohlídka města:

Významné kulturní památky města spojuje naučná stezka Historická krajina Netolicka, která je dlouhá cca 3 km a má 16 zastavení. Většina historických budov je opatřena informačními panely.

Přemyslovské hradiště se nachází na vrchu sv. Ján. Po správním hradu, který stál u významných obchodních cest, zde zbyly mohutné valy. Jde o jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v jižních Čechách. Výzkum zde proběhl v letech 2000 až 2003. Ten prokázal existenci opevnění již v 10. století a pozdější stavební úpravy v následujících dvou století. V roce 2004 zde byla zahájena stavba Archeoparku, a to rekonstrukcí západního úseku hradeb nad potokem Rapačov. V roce 2005 byla zahájena stavba palisády dobovými technologiemi a v roce 2006 byl dohotoven ochoz srubové konstrukce. Součástí archeoparku je 12ti metrová věž. Archeopark je přístupný z technických důvodů jen částečně.

Většina památek se nachází v bezprostřední blízkosti rozlehlého Mírového náměstí. Dominantou je neorenesanční radnice z roku 1869. Budova je zachována v autentickém stavu a v jejím zdivu jsou zachovány i části starších budovy. Je ukázkou typického historismu v jižních Čechách. Kašna na náměstí pochází z roku 1677. Sousoší mezi radnicí a kašnou představuje sv. Jana Nepomuckého.

V severním koutě náměstí leží Rožberský dům, který dnes slouží jako Muzeum JUDr. Otakara Kudrny a infocentrum. Budova má typické podloubí, průčelí a nároží zdobí sgrafito. Podnět pro vznik muzea v Netolicích je již z roku 1904. Původně byla v Netolicích muzea dvě, v roce 1947 byla sloučena do jednoho. Součástí expozice muzea jsou např. etnografické sbírky, lidový nábytek a části lidových oděvů, historie chovu netolického koně, představní významných místních rodáků a historie obce.

Hned za náměstím se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému se dostaneme úzkou uličkou kolem radnice. Byl postaven ve 2. polovině 13. století a vysvěcen byl v roce 1284. Stavba pokračovala ještě v 1. polovině 14. století. V 17. století byl po dobytí Netolic císařským vojskem kompletně zničen krov a klenba, obnova ale začala ještě v průběhu třicetileté války. Věž kostela byla ale postavena až roku 1770. Původní vybavení se nedochovalo.

Za kostelem ve Školní ulici (na Starém městě) se pak nachází budova Staré školy v neogotickém stylu, která zde byla vystavěna na místě dvou starších škol v roce 1863. Sousední děkanství je soubor pozdně klasicistních staveb, které vznikly přestavbou starší fary v letech 1840 až 1843. Sousední Děkanství je soubor klasicistních staveb po přestavbě z 19. století.

Druhým netolickým kostel je kostel sv. Václava v Vodňanské ulici. Jeho hlavní část je datována do poloviny 13. století, pravděpodobně je však ještě starší. Severní strana lodi se dochovala románsko-gotická, sakristie a věž jsou renesanční. Výzdoba kostela je barokní, nástropní malba s legendou o sv. Václavu je z roku 1749. Jde o nejstarší dochovanou stavbu v Netolicích. Původně sloužil jako farní kostel podhradí, po vybudování města zlatokorunským klášterem se ocitl mimo jeho obvod. Poslední úpravou prošel v letech 1995 až 1997. Vzácností jsou unikátní varhany z roku 1733 z významné barokní varhanářské dílny Pantočků z Dačic. Kostel je přístupný pouze po dohodě nebo v době bohoslužeb.

Kudy do Netolic?