Informace pro stánkaře

Dodatečné informace pro vystavovatele na Selských slavnostech v Holašovicích 2024.

Dodatečné informace pro vystavovatele

Registrace/prezentace u pořadatele akce – nutná před stavěním stánku:

Příjezd, přidělení místa pořadatelem akce a postavení stánku je doporučeno již ve čtvrtek 18. 7. od 8:00 hod do 21:00 hod., nejdéle v pátek 19. 7. do 8:30 hod (s kopií dokladu o zaplacení poplatku za stánek).

Po celou dobu konání akce požadujeme viditelné označení stánku keramickým číslem, které obdržíte u pořadatele akce při registraci a přidělené číslo se na konci akce VRACÍ zpět pořadateli.

Označení a vrácenky pro řemeslníky rovněž obdržíte při registraci. Je nutné si pásku umístit na zápěstí a mít je připevněné po celé tři dny konání akce (k opakovanému procházení vstupy a k identifikaci řemeslníka/vystavovatele).

Zajištění elektrických přípojek zajišťuje pořadatel akce. Je přísně zakázáno se jakkoli svévolně připojit bez vědomí pořadatele akce na jakákoli zdroj el. připojení/rozvaděč 230V/380V.

U pořadatele akce je na vyžádání dostupná mapka s logistikou akce a s vyznačením odstavných ploch na parkování vozidel a případné přespání (kempování). Parkování pro vystavovatele je na vyhrazených plochách po celou dobu akce ZDARMA.

Konkrétní místa vystavovatelům nevyhrazujeme ani nerezervujeme!

Vjezd do areálu návsi pro motorová vozidla (mimo složky IZS) je povolen pouze v těchto časech:

Čtvrtek 18.7. od 8:00 hod až do 21.00 hod

Pátek 19.7. do 8:30 hod a večer po 19:00 hod

Sobota 20.7. do 8:00 hod a večer po 19:00 hod

Neděle 21.7. do 8:00 hod a večer po 17:00 hod/likvidace výstavní plochy nejpozději do 21:30 hod

V časech, kdy je náves pro motorová vozidla uzavřena, je pořadatelem vyžadován prodej zboží na stáncích. Ukončení prodeje dříve bez oznámení důvodů pořadateli akce se bere jako hrubé porušení smluvních podmínek.

  • Přísný zákaz parkování u Turistického informačního centra po celou dobu akce.

  • Přísný zákaz parkování a přespávání v autech na návsi po celou dobu akce.

  • Pořadatel akce striktně vyžaduje stylové oblečení na stánku po celou dobu konání akce. Zdravotníci (pracovníci ČČK) jsou k dispozici po celou dobu konání akce v prostoru návsi nebo v budově Turistického informačního centra.

  • PČR v případě potřeby na vyžádání u pořadatele akce

  • Nedodržování výše uvedených pravidel a pokynů pořadatele pro vystavovatele může mít za následek okamžité vyřazení vystavovatele z konání akce.

Pro další informace ke konání akce nebo v případě potřeby kontaktujte pana Jana Jílka: 775 106 025