Pálení čarodejnic a stavění májky

30.4. - 1.5. 2024

Pálení čarodějnic a stavění májky jsou tradiční jarní slavnosti, které se konají v mnoha obcích a městech České republiky, a ne jinak je tomu i v Holašovicích. Tyto slavnosti mají kořeny v dávných pohanských rituálech a oslavují příchod jara a plodnosti. Pálení čarodějnic je také známé jako Filipojakubská noc a toto veselí se odehrává vždy na přelomu dubna a května. Cílem pálení čarodějnic je ochránit obec před zlými silami. Stavění májky, což je vysoký sloup zdobený barevnými stuhami a květinami, symbolizuje poctu přírodě a jejímu probuzení. 

Jak takové stavění májky probíhá?

Stavění májky je tradiční český zvyk spojený s jarními slavnostmi. Májka symbolizuje lásku, plodnost a mládí, a také slouží jako strážce obce. A jak se taková májka staví?

 1. Výběr stromu:

  • Muži se vydávají do lesa, obvykle poslední den v dubnu nebo kdykoli před čarodějnicemi, aby uřízli co nejvyšší strom.

  • Strom by měl být jehličnatý, jako například smrk.

 2. Příprava kmene:

  • Muži oloupou kůru a okleští spodní větve.

 3. Dekorace:

  • Děvčata ozdobí vršek kmene stuhami a krepáky.

  • Na horní část se uváže ozdobený věnec, který symbolizuje panenství dívek ve vsi.

 4. Noční hlídání:

  • Mladíci musí májku hlídat přes noc.

  • Během noci se mohou chlapci z okolních vesnic pokusit májku pokácet a získat tak symbolické vítězství pro sebe.

  • Je velkou ostudou, pokud muži svou májku nedokáží přes noc uhlídat. 

V Holašovicích, které jsou známé svým zachovalým souborem venkovských staveb ve stylu selského baroka a jsou zapsány na seznamu světového památkového dědictví, se tyto slavnosti nesou v duchu udržování tradic a kultury regionu.

Program slavnosti bude zahrnovat:

- Stavění májky: Mladí muži ze vsi se sejdou, aby společně vztyčili májku, to vyžaduje spolupráci a sílu, protože májka je často velmi vysoká a těžká.

- Pálení čarodějnic: Po setmění se na návsi rozdělá velký oheň, do kterého se symbolicky hodí čarodějnice vyrobená z hadrů a slámy. Tento akt má za úkol odvrátit zlo a přivítat nový životní cyklus.

- Občerstvení: Na ohni se opékají špekáčky a pije pivo

Význam těchto slavností:

Pálení čarodějnic a stavění májky nejsou jen zábavné akce, ale mají i hlubší kulturní a historický význam. Jsou příležitostí k setkávání místních obyvatel, posílení místní identity a předávání tradic mladším generacím. V Holašovicích, stejně jako v mnoha dalších místech, tyto slavnosti připomínají lidem důležitost spojení s přírodou a respektu k tradicím, které formovaly život našich předků.

Závěrem:

Pálení čarodějnic a stavění májky v Holašovicích jsou živými příklady toho, jak mohou staré tradice přežít v moderním světě a stát se mostem mezi minulostí a současností. Jsou důkazem, že i v dnešní uspěchané době si lidé najdou čas na oslavu a uctění cyklů přírody a lidského života.


Pokud potřebujete další informace k této akci neváhejte kontaktovat naše Turistické informační centrum