Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  TIC

Logo

Kudy z nudy

Obsah

Historická kovárna a chalupa kováře

 

Nejstarší písemná zmínka dokládající existenci kovárny jako jednoho z obecních objektů pochází z roku 1713.  Mapa stabilního katastru se záznamem stavu z roku 1827 zachycuje oba objekty - jižnější chalupa kováře je značena červeně a byla tedy zděná, zatímco samotná kovárna je kratší a vybarvená žlutě, takže byla tou dobou ještě dřevěná. Ze severní strany ke kovárně přiléhala malá obdélníková zahrádka. V průběhu 19.století byla provedena přestavba korekcí půdorysu  a byla prodloužena směrem dozadu.

kovárna

V roce 1841 pak na místě dřívějsí dřevěné kovárny vznikla nová zděná stavba, jak dokládá letopočet ve štukování obejktu. Nad tímto letopočtšm jsou ve štuku znázorněny ještě nářaďové atributy kovářského řemesla - kladivo, kleště a kovadlina.

kovárna

Vnitřní uspořádání kovárny zřejmě odpovídalo typickému řešení jihočeských kováren z druhé poloviny 19.století. Za čelním obloukovým vchodem byla malá klenutá podsíň a za ní vlastní kovárna s výhní a případně oddělenou komorou na železo a palivo. Vnitřek objektu byl vybourán při nepříliš citlivé přestavbě na hasičskou zbrojnici kolem roku 1790. Byly zlikvidovány vnitřní stěny a klenby byly nahrazeny železobetonovým zastropením s ocelovými průvlaky. Poslední přestavba byla dokončena v roce 2018 a kovárně vrátila její původní vzhled a účel. Slavnostně byla otevřena v rámci oslav dvacetiletého výročí od zapsání na Seznam UNESCO. Rekonstrukce byla částečně financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

kovárna

Sousední chalupa kováře byla přestavěna podle projektu z roku 1885, který zahrnoval výstavbu přední obytné části. Nevyhovující do té doby byl zejména tradiční vytápěcí systém s černou kuchyní. V navrženém uspořádání je již tahový komín a nové univerzální těleso pro vaření i vytápění - sporák, umístěný ve světnici. Budova má trojúhelníkový štít s charakteristickou štukovou výzdobou - obloučkovým lemem, ozdobnými páskovými lemy u oken, mezi dvojicí oken byl proveden záznam letopočtu a iniciály WP v obvyklém motivu vavřínového věnce.

Tento objekt byl poznamenán výraznou novodobou přestavbou pro funkci prodejny a  jejího zázemí a došlo k odstranění vnitřního členění mladší přední části budovy. Ještě výrazněji se změnila starší užší část, která má dnes stejnou šířku a plynule navazující střechu. Zároveň byla zjednodušena a sjednocena do nejjednoduššího tvaru i římsa, která do té doby měla vpředu stupňovitý tvar, tvořený předstupujícími vrstvami cihel.

 

Více informací o technických stavbách typických pro jihočeský venkov naleznete zde.

 

kovárna

Kovárna

Kovárna

Kovárna

Kovárna

Chalupa kováře

Chalupa kováře