Navigace

Obsah

Logo

Název projektu: Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0013373

 

 

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu barokní kaple sv. Jana Nepomuckého na parc. č. st. 66, k. ú. Holašovice, která vedla k navrácení původních hodnot památkově chráněnému objektu a tím posílení kulturního dědictví nadregionálního významu. Předmětem projektu byly stavební práce uvnitř kaple a v její bezprostřední blízkosti, restaurování výmalby interiéru i původního vybavení kaple, pořízení nového nezbytného vybavení, vybudování nové zpevněné plochy vedle kaple atd. Pořízena byla také nová expozice křížové cesty ve formě obrazů, která má díky svému jedinečnému zpracování potenciál přilákat širší spektrum návštěvníků

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

 

Plakát kaplička