Navigace

Obsah

Turistické informační centrum Holašovice

TIC

Provozovatel: Obec Jankov, Jankov 46, p. Dubné

 +420387982145 ; +420 777 764 552

tic@holasovice.eu

  infocentrumholasovice@seznam.cz

www.holasovice.eu

Výsledek obrázku pro infocentrum logoCertifikát

OTVÍRACÍ DOBA:

V hlavní turistické sezóně (duben - říjen):

Středa až pátek, 9:00 - 17:00; sobota a neděle,9:00 - 17:00

Přestávka 30 min.

Mimo hlavní turistickou sezónu (listopad):

Pondělí až pátek; 9:00 - 17:00

Od prosince do března je TIC zavřené.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKŮM:

 

Hlavní činností turistického informačního centra je bezplatné poskytování informací jak příchozím návštěvníků i místním občanům.  Poskytujeme:

·         Informace o obci (o historii, památkové péči)

·         Informace o zajímavostech v okolí

·         Aktuální informace o kulturních a sportovních akcích

·         Přehled o možnostech ubytování a stravování

·         Propagační a informační tiskové materiály

·         Prodej upomínkových předmětů s motivy Holašovic a mnoho dalších

·         Praktické informace o dopravních spojích

·         Připojení k internetu prostřednictvím WI-FI

·         Toalety

·         Místo pro odpočinek a hřiště pro Vaše nejmenší na zahradě TIC

 

·         Parkování pro osobní vozy i autobusy v bezprostřední blízkosti TIC. Parkovišrtě je placené.

 

VÝSTAVY A GALERIE:

·         Výstava zemědělského náčiní a předmětů každodenní potřeby života na vsi,               např. tkalcovský stav, náčiní na zpracování lnu, potřeby kováře atd.

·         Výstava tradičních i netradičních výrobků z celých Čech prezentující výrobky ze      Selských slavností, které se každoročně konají v červenci

·         Fotografická prezentace návsi a selského baroka

·         Výstava dobových fotografií

V zrenovovaném prvním patře je pak přístupná místnost, v které si můžete prohlédnout dispoziční řešení návsi a jednotlivých budov statků na keramické modelu. Ten byl slavnostně odhalený na návsi v rámci oslav výročí 20ti let o zápisu na Seznam UNESCO.

Dále je zde ukázka papírového didaktického modelu vybraných statků, který je určený pro 4. a 5. třídu a dřevěné modely různých stylů zemědělských statků.

 

Prostor v 1. patře je monitorovaný bezpečnostní kamerou.

 


 

Turistické informační centrum sídlí v budově bývalé české školy, která zde fungovala v letech 1928 až 1965. Holašovické děti docházely několik století do farní školy ve Strýčicích. V roce 1784 připadly Holašovice k čakovské farnosti a k jednotřídní škole v Čakově, kde ale museli kvůli holašovickým německy mluvícím dětem zavést dvojjazyčné vyučování. Od roku 1873 docházely děti do nově zřízené německé obecní školy v Lipanovicích.

Po vzniku Československé republiky v roce 1918 začaly v Holašovicích sílit hlasy po založení české školy i přes to, že většina obyvatel byla německé národnosti (146 obyvatel z 211).

Po úředním povolení v roce 1921 byla nejprve výuka zahájena v roce 1925 v provizorních prostorách v usedlosti čp. 17. Budova nové školy se začala stavět v roce 1927 podle plánu pražského architekta Faigla. Předána do užívání byla v srpnu 1928 . Jubilejní byla pojmenována na počest 10. výročí vzniku Československé republiky. Nejprve jí navštěvovalo 25 dětí z Holašovic a Jankova.

Za druhé světové války sídlila v budově služebna německé pohraniční správy. Po válce byla opět obnovena školní výuka. Základní škola zde působila do roku 1965, kdy rozhodnutím okresního národního výboru zanikla. V dalších letech sloužila českobudějovickému sboru požární ochrany a od roku 1999 je ze  turistické informační centrum.

Škola byla umístěna na do té doby volné ploše severovýchodního koutu návsi. Budova je přízemní, na vysoké kamenné podezdívce. V hlavním křídle, obráceném štítem k návsi, byla učebna, v podkroví pak byt učitele. Volný západní kout byl později vyplněn přístavbou s plochou střechou. Na průčelí se výrazně uplatňují římsy, římsové lemy štítů, u oken parapetní římsy a vystupující obvodové lemy. Větší okna měla tehdy moderní trojdílné členění, u učebny dokonce šestidílné, ve štítech jsou okna půlkruhová. Okna jsou dvojitá, s původním kováním. Původní je i část dveří, kamenné schodiště ze zahrady a krov.

Budova turistického informačního centra byla v posledních šesti letech citlivě zrekonstruována. Kromě vnitřních prostor, kde vnikly prostor pro různé expozice, byla také opravena střecha, fasáda, bylo obnoveno schodiště a vstupní dveře z parkoviště a plot okolo přilehlého pozemku.

 

* BUREŠ, Pavel, ŠKABRADA, Jiří, ed. Holašovice: vesnická památková rezervace. Praha: Foibos, 2010. Světové památky UNESCO. ISBN 978-80-87073-32-2.

* KOLDA, Vlastimil. Holašovice: selské baroko. Jankov: Obecní úřad, 1999. ISBN 80-238-4077-0.

TIC

TIC

TIC

TIC

IC

 

 

 

infocentrum

Infocentrum